algemene voorwaarden

Laatst bijgewerkt: 22 januari 2021

Lees deze algemene voorwaarden zorgvuldig door voordat u onze service gebruikt.

Interpretatie en definities

Interpretatie

De woorden waarvan de beginletter een hoofdletter is, hebben een betekenis die onder de volgende voorwaarden wordt gedefinieerd. De volgende definities hebben dezelfde betekenis, ongeacht of ze in enkelvoud of in meervoud voorkomen.

Definities

Voor de doeleinden van deze Algemene Voorwaarden:

 • aangesloten betekent een entiteit die zeggenschap heeft over, wordt gecontroleerd door of onder gemeenschappelijke zeggenschap staat met een partij, waarbij "controle" betekent eigendom van 50% of meer van de aandelen, aandelenbelangen of andere effecten die gerechtigd zijn om te stemmen voor de verkiezing van bestuurders of andere beheersautoriteit.

 • Rekening betekent een uniek account dat voor u is aangemaakt om toegang te krijgen tot onze Service of delen van onze Service.

 • Land verwijst naar: Nederland

 • Bedrijf (in deze Overeenkomst aangeduid als "het Bedrijf", "Wij", "Ons" of "Onze") verwijst naar Udoc Publishing Systems, Vlamingstraat 4, 2712BZ Zoetermeer.

 • Inhoud verwijst naar inhoud zoals tekst, afbeeldingen of andere informatie die door u kan worden gepost, geüpload, gelinkt of anderszins beschikbaar wordt gesteld, ongeacht de vorm van die inhoud.

 • Apparaat betekent elk apparaat dat toegang heeft tot de Service, zoals een computer, een mobiele telefoon of een digitale tablet.

 • Feedback betekent feedback, innovaties of suggesties die door u zijn verzonden met betrekking tot de kenmerken, prestaties of functies van onze service.

 • Goederen verwijzen naar de items die te koop worden aangeboden op de Service.

 • Bestellingen betekent een verzoek van u om goederen van ons te kopen.

 • Promoties verwijzen naar wedstrijden, sweepstakes of andere promoties die via de Service worden aangeboden.

 • Dienst verwijst naar de Website.

 • Voorwaarden (ook wel "Voorwaarden" genoemd) betekent deze Algemene voorwaarden die de volledige overeenkomst vormen tussen U en het Bedrijf met betrekking tot het gebruik van de Dienst.

 • Socialemediaservice van derden betekent alle services of inhoud (inclusief gegevens, informatie, producten of services) geleverd door een derde partij die kan worden weergegeven, opgenomen of beschikbaar gemaakt door de Service.

 • Website verwijst naar Yarnsea, bereikbaar vanaf https://www.yarnsea.com

 • Jij betekent de persoon die toegang heeft tot of gebruikmaakt van de Service, of het bedrijf of een andere rechtspersoon namens wie deze persoon toegang heeft tot of gebruikmaakt van de Service, zoals van toepassing.

Erkenning

Dit zijn de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van deze service en de overeenkomst die van kracht is tussen u en het bedrijf. Deze Algemene Voorwaarden beschrijven de rechten en plichten van alle gebruikers met betrekking tot het gebruik van de Dienst.

Uw toegang tot en gebruik van de Service is afhankelijk van uw aanvaarding en naleving van deze Algemene voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang hebben tot of gebruik maken van de Dienst.

Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Service stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze Algemene voorwaarden. Als u het niet eens bent met een deel van deze algemene voorwaarden, heeft u geen toegang tot de service.

U verklaart dat u ouder bent dan 18 jaar. Het Bedrijf staat niet toe dat personen onder de 18 jaar gebruik maken van de Dienst.

Uw toegang tot en gebruik van de Dienst is ook afhankelijk van Uw aanvaarding van en naleving van het Privacybeleid van het Bedrijf. Ons privacybeleid beschrijft ons beleid en onze procedures met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en vrijgeven van uw persoonlijke informatie wanneer u de applicatie of de website gebruikt en vertelt u over uw privacyrechten en hoe de wet u beschermt. Lees ons privacybeleid zorgvuldig door voordat u onze service gebruikt.

Bestellingen plaatsen voor goederen

Door een Bestelling van Goederen te plaatsen via de Service, garandeert U dat U wettelijk in staat bent om bindende contracten aan te gaan.

Uw informatie

Als u een bestelling wilt plaatsen voor goederen die beschikbaar zijn op de service, kan u worden gevraagd om bepaalde informatie te verstrekken die relevant is voor uw bestelling, inclusief maar niet beperkt tot uw naam, uw e-mailadres, uw telefoonnummer, uw creditcardnummer, de vervaldatum van Uw creditcard, uw factuuradres en uw verzendgegevens.

U verklaart en garandeert dat: (i) U het wettelijke recht hebt om een ​​creditcard of betaalkaart(en) of andere betaalmethode(n) te gebruiken in verband met een Bestelling; en dat (ii) de informatie die u ons verstrekt waarheidsgetrouw, correct en volledig is.

Door dergelijke informatie in te dienen, verleent u ons het recht om de informatie te verstrekken aan derde partijen die betalingen verwerken om de voltooiing van uw bestelling te vergemakkelijken.

Bestellings-annulering

We behouden ons het recht voor om uw bestelling op elk moment te weigeren of te annuleren om bepaalde redenen, waaronder maar niet beperkt tot:

 • Beschikbaarheid van goederen
 • Fouten in de beschrijving of prijzen voor Goederen
 • Fouten in uw bestelling

We behouden ons het recht voor om uw bestelling te weigeren of te annuleren als fraude of een ongeautoriseerde of illegale transactie wordt vermoed.

Uw annuleringsrechten voor bestellingen

Goederen die u koopt, kunnen alleen worden geretourneerd in overeenstemming met deze Algemene voorwaarden en ons retourbeleid.

Ons retourbeleid maakt deel uit van deze algemene voorwaarden. Lees ons retourbeleid voor meer informatie over uw recht om uw bestelling te annuleren.

Uw recht om een ​​bestelling te annuleren is alleen van toepassing op goederen die worden geretourneerd in dezelfde staat waarin u ze heeft ontvangen. U dient ook alle productinstructies, documenten en verpakkingen mee te sturen. Goederen die beschadigd zijn of niet in dezelfde staat verkeren als waarin u ze heeft ontvangen of die gewoon zijn gedragen na het openen van de originele verpakking, worden niet terugbetaald. U dient daarom redelijkerwijs voor de gekochte Goederen te zorgen terwijl ze in Uw bezit zijn.

Wij vergoeden U uiterlijk 14 dagen vanaf de dag waarop Wij de geretourneerde Goederen hebben ontvangen. We zullen hetzelfde betaalmiddel gebruiken dat u voor de bestelling hebt gebruikt, en u zult geen kosten in rekening worden gebracht voor een dergelijke terugbetaling.

U hebt geen enkel recht om een ​​Bestelling voor de levering van een van de volgende Goederen te annuleren:

 • De levering van Goederen gemaakt volgens Uw specificaties of duidelijk gepersonaliseerd.
 • De levering van Goederen die naar hun aard niet geschikt zijn om te worden geretourneerd, snel bederven of waarvan de vervaldatum is verstreken.
 • De levering van Goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden geretourneerd en waarvan de verzegeling na levering is verbroken.
 • De levering van Goederen die na levering door hun aard onafscheidelijk vermengd zijn met andere zaken.
 • De levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd als de uitvoering is begonnen met uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming en u hebt erkend dat u uw herroepingsrecht verliest.

Beschikbaarheid, fouten en onjuistheden

We werken ons aanbod van Goederen op de Service voortdurend bij. De goederen die beschikbaar zijn op onze service kunnen verkeerd geprijsd zijn, onnauwkeurig beschreven of niet beschikbaar zijn, en we kunnen vertragingen ondervinden bij het bijwerken van informatie over onze goederen op de service en in onze advertenties op andere websites.

We kunnen en zullen de nauwkeurigheid of volledigheid van informatie, inclusief prijzen, productafbeeldingen, specificaties, beschikbaarheid en services niet garanderen. We behouden ons het recht voor om informatie te wijzigen of bij te werken en om fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te corrigeren.

Prijzenbeleid

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te herzien voordat een bestelling wordt geaccepteerd.

De vermelde prijzen kunnen door het bedrijf worden herzien na het accepteren van een bestelling in het geval van een gebeurtenis die van invloed is op de levering als gevolg van overheidsmaatregelen, variatie in douanerechten, verhoogde verzendkosten, hogere wisselkoerskosten en andere zaken buiten de controle van het bedrijf. . In dat geval heeft u het recht om uw bestelling te annuleren.

Betalingen

Alle gekochte Goederen zijn onderworpen aan een eenmalige betaling. Betaling kan worden gedaan via verschillende betaalmethoden die we beschikbaar hebben, zoals Visa, MasterCard, Affinity Card, American Express-kaarten of online betaalmethoden (bijvoorbeeld PayPal).

Betaalkaarten (creditcards of betaalkaarten) zijn onderworpen aan validatiecontroles en autorisatie door uw kaartuitgever. Als we niet de vereiste autorisatie ontvangen, zijn we niet aansprakelijk voor enige vertraging of niet-levering van uw bestelling.

Promoties

Alle promoties die via de service beschikbaar worden gesteld, kunnen worden beheerst door regels die los staan ​​van deze voorwaarden.

Als u deelneemt aan promoties, lees dan de toepasselijke regels en ons privacybeleid. Als de regels voor een Actie in strijd zijn met deze Voorwaarden, zijn de Actieregels van toepassing.

Gebruikersaccounts

Wanneer u een account bij ons aanmaakt, moet u ons informatie verstrekken die te allen tijde nauwkeurig, volledig en actueel is. Als u dit niet doet, vormt dit een schending van de voorwaarden, wat kan leiden tot onmiddellijke beëindiging van uw account op onze service.

U bent verantwoordelijk voor het beschermen van het wachtwoord dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Service en voor alle activiteiten of acties onder uw wachtwoord, ongeacht of uw wachtwoord bij onze service of een sociale-mediaservice van derden is.

U stemt ermee in uw wachtwoord niet bekend te maken aan derden. U moet ons onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer u zich bewust wordt van een inbreuk op de beveiliging of ongeautoriseerd gebruik van uw account.

U mag niet als gebruikersnaam de naam gebruiken van een andere persoon of entiteit of die niet wettelijk beschikbaar is voor gebruik, een naam of handelsmerk waarop rechten van een andere persoon of entiteit anders dan u van toepassing zijn zonder de juiste toestemming, of een naam die anderszins beledigend, vulgair of obsceen.

Auteursrechtbeleid

Inbreuk op intellectueel eigendom

We respecteren de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Het is ons beleid om te reageren op elke claim dat inhoud die op de service is geplaatst, inbreuk maakt op een auteursrecht of andere inbreuk op intellectueel eigendom van een persoon.

Als u een eigenaar van het auteursrecht bent, of gemachtigd namens een eigenaar, en u van mening bent dat het auteursrechtelijk beschermde werk is gekopieerd op een manier die een inbreuk op het auteursrecht inhoudt die plaatsvindt via de Service, moet u uw kennisgeving schriftelijk ter attentie van onze auteursrechtagent via e-mail op [e-mail beveiligd] en voeg in Uw kennisgeving een gedetailleerde beschrijving van de vermeende inbreuk toe.

U kunt verantwoordelijk worden gehouden voor schade (inclusief kosten en honoraria van advocaten) voor het verkeerd voorstellen dat Inhoud inbreuk maakt op Uw auteursrecht.

DMCA-kennisgeving en DMCA-procedure voor claims wegens inbreuk op auteursrechten

U kunt een melding indienen op grond van de Digital Millennium Copyright Act (DMCA) door onze Copyright Agent schriftelijk de volgende informatie te verstrekken (zie 17 USC 512(c)(3) voor meer informatie):

 • Een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die bevoegd is om op te treden namens de eigenaar van het auteursrecht.
 • Een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk waarvan u beweert dat het geschonden is, inclusief de URL (dwz webpagina-adres) van de locatie waar het auteursrechtelijk beschermde werk bestaat of een kopie van het auteursrechtelijk beschermde werk.
 • Identificatie van de URL of andere specifieke locatie op de Service waar het materiaal zich bevindt waarvan u beweert dat het inbreuk maakt.
 • Uw adres, telefoonnummer en e-mailadres.
 • Een verklaring van u dat u te goeder trouw gelooft dat het betwiste gebruik niet is geautoriseerd door de eigenaar van het auteursrecht, zijn vertegenwoordiger of de wet.
 • Een verklaring van U, gedaan op straffe van meineed, dat de bovenstaande informatie in Uw kennisgeving juist is en dat U de eigenaar van het auteursrecht bent of bevoegd bent om namens de eigenaar van het auteursrecht op te treden.

U kunt contact opnemen met onze auteursrechtagent via e-mail op [e-mail beveiligd] Na ontvangst van een melding zal het Bedrijf naar eigen goeddunken alle maatregelen nemen die het passend acht, inclusief het verwijderen van de betwiste inhoud van de Service.

Uw feedback aan ons

U wijst alle rechten, aanspraken en belangen toe op alle Feedback die u aan het Bedrijf verstrekt. Als een dergelijke overdracht om welke reden dan ook niet effectief is, stemt u ermee in het bedrijf een niet-exclusief, eeuwigdurend, onherroepelijk, royalty-vrij, wereldwijd recht en licentie te verlenen om dergelijke feedback te gebruiken, reproduceren, openbaar te maken, in sublicentie te geven, te distribueren, te wijzigen en te exploiteren zonder beperking.

Links naar andere websites

Onze Service kan links bevatten naar websites van derden of services die geen eigendom zijn van of beheerd worden door het Bedrijf.

Het bedrijf heeft geen controle over en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites of diensten van derden. U erkent verder en stemt ermee in dat het Bedrijf niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermoedelijk veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via dergelijke websites of diensten.

We raden u ten zeerste aan om de algemene voorwaarden en het privacybeleid te lezen van websites of services van derden die u bezoekt.

Beëindiging

We kunnen uw account onmiddellijk beëindigen of opschorten, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, om welke reden dan ook, inclusief en zonder beperking als u deze algemene voorwaarden schendt.

Bij beëindiging vervalt uw recht om de Service te gebruiken onmiddellijk. Als u uw account wilt beëindigen, kunt u eenvoudig stoppen met het gebruik van de service.

Beperking van aansprakelijkheid

Niettegenstaande eventuele schade die u zou kunnen oplopen, is de volledige aansprakelijkheid van het bedrijf en een van zijn leveranciers onder enige bepaling van deze voorwaarden en uw exclusieve rechtsmiddel voor al het voorgaande beperkt tot het bedrag dat u daadwerkelijk via de service heeft betaald of 100 USD als u niets hebt gekocht via de Service.

Voor zover maximaal toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, zullen het Bedrijf of zijn leveranciers in geen geval aansprakelijk zijn voor welke speciale, incidentele, indirecte of gevolgschade dan ook (inclusief, maar niet beperkt tot, schade voor winstderving, verlies van gegevens of andere informatie, voor bedrijfsonderbreking, voor persoonlijk letsel, verlies van privacy die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van of het onvermogen om de Service te gebruiken, software van derden en/of hardware van derden die wordt gebruikt met de Service, of anderszins in verband met enige bepaling van deze Voorwaarden), zelfs als het Bedrijf of een leverancier op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade en zelfs als het herstel zijn wezenlijke doel niet bereikt.

Sommige staten staan ​​de uitsluiting van impliciete garanties of beperking van aansprakelijkheid voor incidentele schade of gevolgschade niet toe, wat betekent dat sommige van de bovenstaande beperkingen mogelijk niet van toepassing zijn. In deze staten zal de aansprakelijkheid van elke partij beperkt zijn voor zover toegestaan ​​door de wet.

"AS IS" en "ZOALS BESCHIKBAAR" Disclaimer

De Service wordt aan U geleverd "AS IS" en "AS AVAILABLE" en met alle fouten en defecten zonder enige vorm van garantie. Voor zover maximaal toegestaan ​​onder de toepasselijke wetgeving, wijst het Bedrijf, namens zichzelf en namens zijn Gelieerde Ondernemingen en zijn en hun respectievelijke licentiegevers en dienstverleners, uitdrukkelijk alle garanties af, expliciet, impliciet, statutair of anderszins, met betrekking tot de Service, inclusief alle impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, titel en niet-inbreuk, en garanties die kunnen voortvloeien uit de handel, de uitvoering, het gebruik of de handelspraktijk. Zonder beperking tot het voorgaande biedt het Bedrijf geen garantie of toezegging, en doet het geen enkele toezegging dat de Service aan Uw vereisten zal voldoen, de beoogde resultaten zal bereiken, compatibel zal zijn met of zal werken met andere software, applicaties, systemen of services, zal werken zonder onderbreking, voldoen aan prestatie- of betrouwbaarheidsnormen of foutloos zijn of dat eventuele fouten of defecten kunnen of zullen worden gecorrigeerd.

Zonder het voorgaande te beperken, geeft noch het Bedrijf noch een van de leveranciers van het bedrijf enige verklaring of garantie van welke aard dan ook, expliciet of impliciet: (i) met betrekking tot de werking of beschikbaarheid van de Service, of de informatie, inhoud en materialen of producten daarop opgenomen; (ii) dat de Service ononderbroken of vrij van fouten zal zijn; (iii) met betrekking tot de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of actualiteit van enige informatie of inhoud die via de Dienst wordt verstrekt; of (iv) dat de Service, zijn servers, de inhoud of e-mails verzonden door of namens het Bedrijf vrij zijn van virussen, scripts, Trojaanse paarden, wormen, malware, tijdbommen of andere schadelijke componenten.

Sommige rechtsgebieden staan ​​de uitsluiting van bepaalde soorten garanties of beperkingen op toepasselijke wettelijke rechten van een consument niet toe, dus sommige of alle bovenstaande uitsluitingen en beperkingen zijn mogelijk niet op u van toepassing. Maar in een dergelijk geval zullen de uitsluitingen en beperkingen die in deze sectie worden uiteengezet, worden toegepast voor zover dit onder de toepasselijke wetgeving afdwingbaar is.

Toepasselijk recht

De wetten van het land, met uitzondering van de conflictregels, zijn van toepassing op deze voorwaarden en uw gebruik van de service. Uw gebruik van de Applicatie kan ook onderworpen zijn aan andere lokale, staats-, nationale of internationale wetten.

Beslechting van geschillen

Als u zich zorgen maakt of een geschil heeft over de Service, stemt u ermee in eerst te proberen het geschil informeel op te lossen door contact op te nemen met het Bedrijf.

Voor gebruikers in de Europese Unie (EU).

Als u een consument van de Europese Unie bent, profiteert u van alle dwingende bepalingen van de wet van het land waar u woont.

Wettelijke naleving van de Verenigde Staten

U verklaart en garandeert dat (i) u zich niet bevindt in een land dat onderworpen is aan het embargo van de Amerikaanse overheid, of dat door de Amerikaanse overheid is aangemerkt als een land dat "terroristen ondersteunt", en (ii) u zich niet vermeld op een Amerikaanse overheidslijst van verboden of beperkte partijen.

Scheidbaarheid en ontheffing

Scheidbaarheid

Als een bepaling van deze Voorwaarden als niet-afdwingbaar of ongeldig wordt beschouwd, zal een dergelijke bepaling worden gewijzigd en geïnterpreteerd om de doelstellingen van een dergelijke bepaling voor zover mogelijk onder de toepasselijke wetgeving te bereiken en blijven de overige bepalingen volledig van kracht.

Vrijstelling

Behalve zoals hierin bepaald, zal het niet uitoefenen van een recht of het niet eisen van nakoming van een verplichting onder deze Voorwaarden geen invloed hebben op het vermogen van een partij om een ​​dergelijk recht uit te oefenen of dergelijke nakoming te eisen op enig moment daarna, noch zal het afstand doen van een inbreuk een afstandsverklaring vormen. van een volgende inbreuk.

Vertaling Interpretatie

Deze Algemene voorwaarden zijn mogelijk vertaald als we ze op onze service aan u beschikbaar hebben gesteld. U stemt ermee in dat de originele Engelse tekst prevaleert in geval van een geschil.

Wijzigingen in deze voorwaarden

We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken deze voorwaarden op elk moment te wijzigen of te vervangen. Als een herziening van wezenlijk belang is, zullen we redelijke inspanningen leveren om u ten minste 30 dagen van tevoren op de hoogte te stellen voordat nieuwe voorwaarden van kracht worden. Wat een materiële wijziging inhoudt, wordt naar eigen goeddunken bepaald.

Door onze service te blijven gebruiken of te gebruiken nadat deze herzieningen van kracht zijn geworden, stemt u ermee in gebonden te zijn aan de herziene voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, geheel of gedeeltelijk, stop dan met het gebruik van de website en de Service.

Neem contact met ons op

Als u vragen heeft over deze Algemene Voorwaarden, kunt u contact met ons opnemen: